کلکسیونهای ملی ارقام میوه ایران: ژرم پلاسم و پومولوژی

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9645201478
تعداد صفحات: 114
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی