روش های ارزیابی استاندارد آزمایش های کلون های پیشرفته سیب زمینی

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
سیب زمینی
شابک: 978-9645202260
تعداد صفحات: 108
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی